• Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva
 • Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva

Nová náves – revitalizace středu obce Prostřední Bečva

Prostřední Bečva, ležící v údolích Rožnovské Bečvy, Bacovského potoka a Kněhyně, je středně velkou obcí s 1700 obyvateli se silným zastoupením cestovního ruchu. Součástí katastru jsou také Pustevny s nezaměnitelnou architekturou a Čertův mlýn dosahující výšky 1206 m.n.m. Na území se nachází několik stovek rekreačních chat a dvacet výletních středisek. Současným centrem prochází významná cyklotrasa Valašské Meziříčí – Horní Bečva.   Obec vznikala v průběhu 16. a 17. století pasekářkou kolonizací. Vzhledem k roztroušené zástavbě v jednotlivých údolích bylo dlouhou dobu správním centrem Hutisko, kde se nacházel i kostel. V polovině 18. století byla založena sklářská huť v Kněhyních. V 19. století je vybudována škola. Na začátku 20. století se obec osamostatňuje a vznikají zde objekty pro drobný průmysl (pily, cihelna…). Počet obyvatel je zhruba neměnný posledních 100 let.   Současné centrum okolo škol vznikalo až po 2. světové válce. Měřítkově cizí hmoty Jednoty, domu služeb, mateřské školy a bytového objektu, dále pak nevhodná zástavba rodinných domů („štokáč“ na čtvercovém půdorysu) tvoří nejasně definovaný obraz prostoru středu vsi (velké neurčité plochy, v současnosti sloužící buď pro parkování nebo pouze zarostlé travou). Urbanisticky ne úplně šťastné situování nového kostela a hřbitova (počátek 21.století) na svah nad hlavní tah na Slovensko při okraji obce také nepřispělo k posílení výrazu centra. Současná poloha obecního úřadu u restaurace Zavadilka se jeví také nevhodná. Stávající památník obětem válek před mateřskou školou, výrazem poplatný době vzniku, není důstojným pietním místem. Hřmotnost a výtvarná jalovost z něj činí nic neříkající absurdní kolos. Základní provozní vazby – směry pohybu chodců a aut a parkování nejsou jasně definovány (chodníky na nevhodných místech, absence přechodů, široká nebezpečná křižovatka, parkování na trávě, štěrku resp. kdekoliv to jde, atd..). Do prostoru návsi není vůbec zapojen fenomén vody – řeky Bečvy. Je skryt za neproniknutelným houštím náletových dřevin. Plocha před sokolovnou je v současnosti tvořena pouze násypem z kačírku a již hodně vyžilým objektem koncertního pódia. Opět zde není nijak určeno místo pro parkování a při běžném provozu (bufet a fotbalové zápasy) auta stojí chaoticky kdekoliv. Nepohodlný a špatně udržovatelný povrch působí provizorním dojmem.   Chceme našim návrhem vytvořit fungující střed správné valašské dědiny. Tak, aby sem lidi rádi chodili pobesedovat se sousedy a cérky a ogaři si chodili hrát. Tak, aby se člověk, projíždějící tudy na kole, zastavil a řekl si: „Tady se mi to líbí, sem budu jezdit častějc“. Jasně jsme definovali prostor návsi (dlážděný povrch, aleje stromů vymezující ulici, parková úprava mezi silnicí a řekou). Určili jsme místa pro parkování (auta nebudou stát kdekoliv). Zapojili jsme řeku Bečvu do života vsi (přístup po schodech ke hladině, vykácení náletových dřevin —> vizuální kontakt s vodou). Doplňujeme nové objekty dávající místu funkční náplň (logické přemístění obecního úřadu, altán, nádoba s vodou – pítko, kaplička, nový památník obětem válek). U křižovatky je vysázen sad s ovocnými stromy Valašska, které jsou doplněny jednotlivými listnáči a jehličnany z okolních kopců. Před školami vzniká něco na způsob edukativního arboreta. U sokolovny jsme navrhli objekt sdružující v sobě krytou terasu bufetu a pódium pro vesnické koncerty. Plocha je zpevněna zatravňovací dlažbou střídavě vysypanou zeminou a štěrkem. Do hlediště – „tanečního parketu“ jsou vysazeny dvě lípy strukturující prostor a poskytující stín. U hrany potoka je parkování s řadou stromů.   Lehká dřevěná konstrukce přístřešku pro bufet kombinovaného s pódiem pro koncerty je založena na zemních vrutech. Na střeše je použito průhledné plastové krytiny s rastrem dřevěných slunolamů. Prostor mezi sokolovnou a hřištěm je zpevněn kulatou zatravňovací dlažbou (částečně vysypanou zeminou, částečně štěrkem) a betonovým tanečním kruhem. Mezi altán a břeh Bečvy jsou umístěny drobné mobilní objekty pro děti (skluzavky, pískoviště, minikolotoč atd…).

Autor: Daniel Baroš, Michal Nejezchleb Rok: 2018 Místo: Prostřední Bečva Druh projektu: Tvorba města a krajiny