• Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany
 • Pohybové centrum – Borovany

Pohybové centrum – Borovany

Studie přestavby staré administrativní budovy na pohybové centrum. Budova se nachází na okraji průmyslového areálu u města Borovany. Pozemek přiléhá k příjezdové komunikaci od města. Dřívější přístup od prům. areálu je přesunut. Zasypání prostoru mezi domem a příjezdovou komunikací umožňuje zatraktivnit vstup. Umožňuje vstupovat do 2.np přímo z ulice. Zasypaný prostor je variantně využit pro zřízení kuželkářské dráhy.
Je kladen důraz na přehlednost provozu domu. Jeden komunikační uzel s recepcí. Průhledy do všech hlavních prostorů – aktivit v domě při vstupu. Výhled z restaurace na venkovní sportoviště.
Dům integruje související funkce. Pohyb: posilovna, cvičební sálek, bowling, kuželky, squash a venkovní aktivity – multifunkční hřiště, tenisovou stěnu, beech volejbal. Relaxace: masáže, solárium, solná jeskyně, restaurace s venkovní terasou. Ubytování se společenskou místností umístěné ve 3.np nabízí možnost využití pro různé podnikové či sportovní soustředění. Samozřejmostí je také umístění bytu pro správce.
Návrh zachovává jednoduchou formu domu. Snaží se více otevřít okolí.

Autor: Daniel Baroš, Lukáš Smetana, Jiří Weinzettl ve spolupráci s ATELIEREM 111 architekti s.r.o. Rok: 2007 Místo: Borovany Druh projektu: Baráky, Projekty ve spolupráci