• Úpravy kempu v Nedamově u Dubé
  • Úpravy kempu v Nedamově u Dubé
  • Úpravy kempu v Nedamově u Dubé
  • Úpravy kempu v Nedamově u Dubé
  • Úpravy kempu v Nedamově u Dubé
  • Úpravy kempu v Nedamově u Dubé
  • Úpravy kempu v Nedamově u Dubé
  • Úpravy kempu v Nedamově u Dubé

Úpravy kempu v Nedamově u Dubé

Městečko Dubá tvoří spolu s Mšenem a Liběchovem jednu ze vstupních bran do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Tento kraj s hlubokými skalnatými roklemi pokrytými hustými lesy, středověkými hrady a zříceninami tvoří okouzlující a tajemný svět na dohled od největší české řeky Labe. Ve vesnicích nalezneme zachovalou roubenou lidovou architekturu. Nedaleko se nachází Máchovo jezero a také básníkův oblíbený hrad Bezděz. Z vrcholku Ronova můžeme směrem na východ zahlédnout dominantu Ještědu. Kemp v Nedamově u Černého rybníka, ležící jeden kilometr od centra Dubé může tvořit základní tábor pro výpravy do magického okolí.

Kemp v Nedamově má zajímavou kopcovitou topografii. Leží na zvedajícím se hřbetě. jedno úbočí pozvolna klesá směrem k hladině rybníka s prudkým zarostlým protějším svahem a druhé padá na západ k cestě lemované álejí vzrostlých listnatých stromů.

Cílem návrhu bylo celkové pročíštění areálu a jasné určení jednotlivých prostor v kempu. Byly odstraněny objekty dosluhujících chatek, recepce a ošetřovny. Vykáceny keře. Nově byla definována komunikační osa směrem k horní části. Kolem ní vzniká nová álej stromů. Z této odbočuje jedna boční větev k amfiteátru letního kina. Kolem os jsou rozvěšeny jednotlivé objekty a funkce. Parkování automobilů je vyhrazen prostor podél komunikace a v horní části podél severní hranice areálu. Nové cesty budou mít přírodní mlatový povrch.

Sloučením vrátnice, ošetřovny a recepce do jednoho objektu, v kterém se nachází také sklad, vzniká důstojný vstupní objekt – „brána“. Vlevo od brány je parkoviště s jasně vymezenými parkovacími místy (pomocí zapuštěných kamenů v trávě – totéž u parkování kolem cesty nahoru). Přesunutím minigolfu a přesným určením stání se zvýší kapacita dolního parkoviště (50 parkovacích stání). Vozidla mohou v případě potřeby parkovat také v horní části (38 parkovacích míst u cesty + 30 parkovacích míst u severní hranice kempu).

V zálivu vedle parkoviště je vymezeno 6 kempových stání pro karavany s možností připojení na rozvod vody a elektřiny. Rekonstruovaný objekt stodoly bude sloužit jako zastřešený prostor pro případ deštivých dnů resp. pro společenské akce. Stodola se bude přes posuvné stěny otevírat do prostoru okolo a propojí se s místem pro ohniště u paty svahu.

Na prudkém, nyní nevyužívaném, svahu jsou osázeny chaty na sloupech (10 x spartánský „dřevěný stany“ a 2 x „standard“) společně s novou zelení. Vyjímečný zážitek bydlení v korunách stromů (1. etapa úprav kempu). Tyto chaty navazují na blízké zázemí s umývárnou a objektem kuchyňky. Terasa s kuchyňkou a grilem bude doplněna zastřešenou pergolou s posezení a velkým ohništěm s výhledem směrem k hladině rybníka.

Odstraněním stávajích chatek dojde k vytvoření rovných teras (ohraničených stromy), kde bude možné příjemně stanovat (13 kempovacích míst 8 x 8 m).

Na horní louce je vysázena nová zeleň a vzniká zde stinný „hájíček“ (18 kempovacích míst 8 x 8 m). Na místě zrušeného hřiště je navrženo stanovací „náměstíčko“ (4 kempovací místa 8 x 8 m).

Podél boční komunikační větve vedoucí k amfiteátru letního kina jsou situovány chaty s výhledem na vodu. Tyto již obsahují také hygienická zařízení a kuchyňku („standard“). Podél vzrostlých stromů u plotu kina jsou usazeny tři nevybavené chatky („dřevěný stan“). Na břehu rybníka je navržena jednoduchá sauna s koupacím molem a dále směrem k přítoku stojí ve vodě na sloupech tři rybářské domky.

Pláž v jižní části je doplněna hřištěm pro bech volejbal a dalšími hracími prvky pro děti. U hraniční stěny vedle sprch se nacházejí jednoduché objekty převlékáren.

Zároveň s těmito úpravami dojde také k výměně všeho mobiliáře.

Kemp získá svou jedinečnou atmosféru s několika světy, kde každý z nich má svou nezaměnitelnou náladu.

Důvod k další návštěvě.

 

1 – recepce, vrátnice, ošetř.

2 – parkoviště (50 míst)

3 – společenská stodola

4 – výlevka pro karavany (6x)

5 – místo pro karavany

6 – ohniště u stodoly

7 – chaty ve svahu (10+2x)1.et.

8 – kuchyňka, grilování, oheň

9 – malá umývárna

10 – velká umývárna se skladem

11 – kempovací terasy (13x)

12 – kempovací hájíček (18x)

13 – kempovací náměstíčko (4x)

14 – kempovací stráň

15 – občerstvení na kopci

16 – občerstvení u vody

17 – převlékárny a sprchy

18 – minigolf

19 – dětská hřiště

20 – beach volejbal

21 – písečná pláž

22 – travnatá pláž

23 – chaty „standard“ u vody (6x)

24 – chaty „stan“ u vody (3x)

25 – sauna s koupacím molem

26 – rybářské chaty (3x)

27 – ohniště

28 – amfiteátr letního kina

 

 

Rok: léto 2012 Místo: Nedamov u Dubé Druh projektu: Baráky, Tvorba města a krajiny