• Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá
 • Adaptace sušárny chmele – Dubá

Adaptace sušárny chmele – Dubá

Sušárnu chmele najdeme nedaleko náměstí u jižního okraje města Dubá. Jedná se o historický objekt z 2. poloviny 19. století. Již od třicátých let 20. století však neslouží svému účelu a postupně byl využíván jako drůbežárna či sklad, což se nemalou měrou podepsalo na současném nevalném stavu domu. Vzhledem k tomu, že se jedná o hodnotnou technickou památku, je věcí cti zasadit se o její záchranu a najít této budově novou a především živoucí funkční náplň. Vždyť k čemu jsou domy, na které se můžeme jenom dívat a nic se v nich neděje. Jedná se o pouhé mumie věků minulých.
Výchozím bodem návrhu byla snaha skloubit vyjímečný otevřený vnitřní prostor a funkce do objektu nově vložené. Interiér s dřevěnými tesanými konstrukcemi je sám o sobě natolik určujícím a silným prvkem, že bylo důležité především jej příliš nenarušit a spíš pouze podpořit jednoduchou prostorovou hrou podlah, které se vznášejí mezi zdmi a krovem. Tomu také odpovídá rozdělení vnitřních prostor.
V přízemí jižní části se nachází stálá expozice muzea místního kraje. Další dvě patra mohou být využita pro jednorázové umělecké výstavy. V dvou malých místnostech u jižní stěny jsou navrženy toalety a zázemí pro prodej občerstvení v letním bufetu respektive při společenských akcích ve vnitřních prostorách, kdy bude využíváno mobilního skládacího baru.
Severní část je věnována aktivitám. V západní věži nalezneme klubovny s možností samostatného vstupu přes ocelové schodiště. V přízemí je umístěno hygienické zázemí s toaletami a sprchami. Hlavní otevřený prostor bude sloužit jako místo pro dětské hry případně umělecké workshopy. Pod střechou jsou dvě místnosti, ve kterých je možné ve spartánských podmínkách přespat.
Do otvorů v obvodových stěnách jsou vložena nová dřevěná okna odpovídající proporcemi a materiálem původním výplním. Zazděné otvory jsou probourány a budou sloužit svému původnímu účelu. Renovace omítek bude provedena s maximální citlivostí a s co největší snahou o zachování původních povrchů. V jižní části přibude nové vnitřní schodiště a v severní části je to stávající zrekonstruováno. Na západní fasádě je umístěno nové ocelové únikové schodiště sloužící také pro samostatnou obsluhu kluboven a hygienického zázemí. Součástí vertikálních komunikací bude zvedací plošina sloužící k stěhování předmětů do expozice v horních patrech. Izolace střechy je provedena nad krokvemi a krov tak bude moci vyniknout ve své řemeslné kráse. Objekt je vytápěn velkým krbem s horkovzdušným rozvodem a případně dotápěn elektrickým lokálním topením.

Autor: Daniel Baroš, Michal Nejezchleb, Kryštof Jansa, Jiří Lukeš, Jiří Weinzettl ve spolupráci s ATELIEREM 111 architekti s.r.o. Návrh: 2009 Místo: Dubá Druh projektu: Baráky, Projekty ve spolupráci