• Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě
 • Autosalon v Jihlavě

Autosalon v Jihlavě

Objekt autosalonu je navržen na mírně svažitém pozemku. Hmota tak může jednoduchou terénní úpravou přirozeně vyčnívat na malém návrší a lépe tak lákat pohledem od hlavní silnice ve směru na Znojmo. Místo je svou kacitou plně využito. Požadavkem bylo zachovat příjezd do vedlejšího areálu. Napojení areálu bylo dle přání investora přesunuto. Vniká tak příhodný prosotor před objektem, který je využit pro venkovní prezentaci prodáváných vozů. U vnitroareálové komunikace se nachází kolmé stání parkoviště pro návštěvníky, kryté v od silnice pásem zeleně. Vnější manipulační provoz je řešen tak, aby bylo možno objekt autosalonu objíždět. Samotný autosalon je rozdělen na tři zasebou jdoucí prostorové plány. V prvním plánu se nachází prodejní showroom s hlavním vstupem pro zákazníky. V prodejním prostoru jsou umístěny pracoviště prodejců, pult servisu a náhradních dílů a hlavní pokladna. Ve druhém plánu je pak umístěn dvoupatrový blok kanceláří, jedncí místnosti zázemí pro zaměstnance a skladu náhradních dílů. Dílny a zázemí servisu jsou navrženy nejdále od příchodu ve třetím plánu. Konstrukčně je objekt řešen vzhledem požadované nízké ceně realizace co nejjednodušeji. Skelet jednolodní ocelové haly s vloženým přepatrováním ve střední části. Vnější plášť bude t vořen sendvičovými panely. Skleněná fasáda je tvořena bezrámovým zasklením na výšku jednoho skla. Sklo je z důvodů nalákání zákazníka zvědavostí dovnitř, mírně zrcadlové. Pouze jedna část je ze skla čirého. Vzniká tak jakýsi obraz pro prezentaci vlajkového automobilu prodejce. Vnější zpevněné plochy jsou navženy z betonových dlažeb. V prostoru vystavených modelů před vstupní fasádou je dlažba barevně odlišná z důvodu narušení monolitičnosti všech zpevněných ploch okolo. Také přístup ke vstupu je přirozeně zvýrazněn mírnou barevnou hrou černých pásů v betonové dlžbě. Přístupový chodník tak barevností mírně graduje směrem ke vstupu.

Autor: Daniel Baroš, Kryštof Jansa, Michal Nejezchleb, Jiří Weinzettl ve spolupráci s ATELIEREM 111 Architekti s.r.o. Návrh: 2011 Místo: Jihlava Druh projektu: Baráky, Projekty ve spolupráci