• Kavárna – Knihovna
  • Kavárna – Knihovna
  • Kavárna – Knihovna
  • Kavárna – Knihovna
  • Kavárna – Knihovna
  • Kavárna – Knihovna
  • Kavárna – Knihovna
  • Kavárna – Knihovna
  • Kavárna – Knihovna
  • Kavárna – Knihovna

Kavárna – Knihovna

Projekt, který má přispět k oživení centra obce. Společně s obcí zde kumulujeme správné funkce. Na místo bývalých komerčních prostor jsme navrhli kavárnu a knihovnu, které lze vzájemně propojit a využívat výhod druhého provozu. Původní knihovna byla „odstrčená“ bokem. Tímto krokem získává náves další důležitý shromažďovací bod. Knihy jsou přístupnější, náves je atraktivnější.
Záměrem bylo propojit oba provozy (kavárnu a knihovnu) opticky i funkčně.

Autor: Daniel Baroš, Lucie Bartoňová Návrh: 2017 Místo: Prostřední Bečva Druh projektu: Interiéry