• Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě
 • Malé Náměstí v Železném Brodě

Malé Náměstí v Železném Brodě

Architektonicko-urbanistická soutěž – 3. místo

Současná nejasná a rozbitá struktura zástavby v okolí náměstí si žádá upevnění a jasnou definici hmot i prostorů. Doplňujeme objekty v prolukách a snažíme se posílit figuru centra v pohledu od řeky. V těchto je navrženo muzeum s galerií skla, výtvarné ateliéry, obchody a bydlení. V samotném interiéru města bylo cílem vytvořit několik odlišných městských prostorů se specifickou atmosférou. Tradiční náměstí s venkovními kavárnami s vymezenými plochami pro provoz automobilů a pěší, kdy je jednoznačně upřednostněn chodec. Široká ulice se stromořadím pod kostelem s lavičkami a archetypálními dřevěnými objekty, které mohou sloužit jako zázemí při konání výročních trhů či jako prodejny. Tento prostor se plynule dotýká zeleného svahu s kostelem nahoře a vzrostlými stromy po bocích, který odkazuje na okolní kopce Jizerského podhůří. Další místem je nádvoří u nového objektu muzea resp. galerie. Zde se můžou na krytém pódiu konat kulturní vystoupení nebo objekt může sloužat jako tradiční nedělní hudební altán. Zelená střecha stromů u Husovy ulice skrýva parkoviště a ve své zadní části poskytuje stín pro hry a hodování. Fenoménu vody a řeky, který formoval historii města ve minulosti se můžeme dotknout pokud sestoupíme po lehké lávce do koryta Žernovníku a dojdeme až na molo k řece Jizeře. Ideální řešení automobilové dopravy v území okolo Malého náměstí je vázáno na zásadnější  změny. Je potřeba případným rozšířením vozovky vyřešit křižovatku u mostu (snažit se zachovat stávající strukturu města) a provést propojení Štefánikovy a Železné ulice v severní části města. Návrh počítá se stávajícím vedení dopravy, kdy budou ale jasně definovány prostory pro auta a pěší (rozdílnou dlažbou v jedné úrovni u hlavních tahů z ulic Husova, Železná a od nábřeží, vedlejší komunikace s omezeným vjezdem z ulic Jirchářská a Františka Balatky pouze náznakem směrových oblouků vložením rozdílných pásků). Most mezi náměstím a Husovou ulicí je přebudován pro obousměrný provoz (pro pěší jsou zbudovány dvě nové lehké pororoštové lávky). Po případném provedení odklonu dopravy zůstanou cesty vyznačené v povrchu připomínkou náměstí jako historické křižovatky.
Rozdílná dlažba určuje druhy prostorů. Samotná plocha náměstí je z většiny (v místech pro pěší) vydlážděna nepravidelně kladenou štípanou světlou žulovou dlažbou. Tato odkazuje na nepravidelný, rostlý půdorys náměstí i historického centra. Hlavní dopravní tahy jsou zde naznačeny pravidelně, kolmo na směr kladenou, obdélníkovou tmavou čedičovou dlažbou ve stejné úrovni jako okolí. Prostor u muzea určený pro kulturní akce je vyskládán z nepravidělně kladené štípané tmavé čedičové dlažby a dotváří tak dojem bloku. Povrch pod stromy u Husovy ulice a parkoviště u ulice Křížové je tvořen žulovou dlažbou z kostek různých odstínů v ortogonálním rastru. Pěšina vedoucí na kopec k věži s vyhlídkovou terasou je štětována štípaným kamenem, kterým prorůstá tráva a odkazuje tak na lesní chodníčky. Komunikace v ulici Husova a Železná má opravený hladký živičný povrch. Parkoviště a chodníček na nábřeží pod kostelem je zpevněno betonovou čtvercovou dlažbou stějně jako parkoviště na druhém břehu. Kopec, na kterém se nachází kostel svatého Jakuba staršího, je zarosten zčásti pěknou vysokou zelení. Tuto ponecháváme. Dojde k odstranění polovysokých keřů a stromů na západním svahu a tento bude pouze zatravněn (jako okolní kopce s loukami a lesy), aby vynikla figura chrámu s věží. V půdorysných stopách zbořených domů jsou nově vysázeny stromy (jako hmoty bývalých objektů), které takto znovudefinují prostor. V jednom případě se jedná o álej směrem k řece a v druhém je to zelená střecha parkoviště a místa pro hry. V zadní části u křížové ulice stromy zintimňují prostor a oddělují nový objekt od parkovacích ploch. Na druhém břehu změkčují dojem z velkého parkoviště a vytvářejí příjemný stín. Nově navržená lávka přes řeku navazuje na osu vycházející z Malého náměstí. Z důvodu jednoduchosti výrazu, který by nekonkuroval historickému prostředí byly zvoleny dva lapidární ocelové trámy o výšce 1m (na levém břehu podepřené betonovou stěnou, tak že jejich vzájemné spojení v polovině výšky trámu zároveň vynáší mostovku z pororoštů. Díky tomu je možné celou horní hranu nosníků, která je pokryta dřevěnými prkny využívat jako dlouhou lavičku a je možné se na mostě zastavit a posadit se a užívat panoramatu starého města nad vodním živlem.

Autor: Daniel Baroš, Michal Nejezchleb Návrh: 2012 Místo: Železný Brod Druh projektu: Soutěže, Tvorba města a krajiny