• Nová Kežmarská chata
  • Nová Kežmarská chata
  • Nová Kežmarská chata
  • Nová Kežmarská chata
  • Nová Kežmarská chata
  • Nová Kežmarská chata
  • Nová Kežmarská chata
  • Nová Kežmarská chata
  • Nová Kežmarská chata
  • Nová Kežmarská chata

Nová Kežmarská chata

Objekt novo navrhovanej Kežmarskej chaty leží na území bývalej Kežmarskej chaty, blízko Veľkého Bieleho plesa, v závere doliny Bielych plies.

Idea návrhu


Ide návrhu sa odvíjala od hmotovej jednoduchosti celého návrhu s rešpektovaním okolitej topografie, prístupu na miesto budúcej chaty a orientácie voči svetovým stranám a výhľadom na okolité štíty. Jednoduchá hmota chaty nám dovolila použiť jednoduchú konštrukciu, ktorá nám dovoľuje vytvoriť otvorenú dispozíciu. Srdcom celej chaty je spoločenská miestnosť s priamou väzbou na priestrannú terasu s výhľadmi na tatranské štíty.

Dispozičné riešenie


Hlavný vstup je orientovaný na východ a služobný vstup je orientovaný na západ. Vhodným tvarovaním hmoty objektu sa nám podarilo vytvoriť „ulity“ ako ochranu vstupov pred klimatickými podmienkami.
Dispozične je chata riešená ako trojpodlažný objekt so suterénom. Za vstupom do chaty sa v prízemí nachádza zádverie, ktoré slúži ako predpriestor „srdca“ chaty – spoločenskej miestnosti so 70-timi miestami na sedenie a krbom. Je z nej prístup do lyžiarne a skladu batožiny a ďalej do nočnej časti chaty a rovnako do plnohodnotného hygienického zázemia dennej časti. Umiestnenie hygienického zázemie do suterénu umožnilo ešte viac sa nadýchnuť dennej časti budovy. Zo spoločenskej miestnosti je prístup, rovnako ako zo zádveria, na schodisko nočnej časti budovy. Zároveň je na ňu priamo napojený salónik (knižnica) a je z nej prístup na priestrannú terasu zo 70 miestami na sedenie a minimálne 10-timi lehátkami. Samozrejmosťou je samostatné výdajné okienko nápojov a jedál s umiestnením umožňujúcim jednoduchú konzumáciu jedál na terase.
Vstup pre zamestnancov sa nachádza na západnej fasáde chaty. Okrem jednoduchého prístupu do dennej časti a následne do nočnej časti umožňuje v prvom rade perfektný prístup do technického zázemia v suteréne a do zázemia kuchyne a jej obsluhu. Pri vstupe sa rovnako nachádza aj hygienické vybavenie spolu s kanceláriou chatára.
Hneď pri schodoch do suterénu sa nachádza priestor pre uloženie lyžiarskeho, horolezeckého a iného náčinia spolu so skrinkami pre zamestnancov. Ďalej sa tu nachádza najmä technická časť objektu s potrebným skladovým, strojovým a technickým vybavením. Nachádza sa tu aj garáž a samostatný vstup pre prípadné umiestnenie zázemia pre Horskú službu.
V ostávajúcich dvoch nadzemných podlažiach sa nachádza nočná časť. Na druhom poschodí sa nachádza časť s dvoj a štvorlôžkovými izbami spolu s ubytovaním pre zamestnancov s príslušenstvom (umyvárne, wc, sprchy, zázemie pre upratovanie) a konečne na treťom poschodí sú situované dve izby pre 6 osôb a nocľaháreň pre 9 osôb, rozšíriteľná ešte o dve plnohodnotné miesta.

Konštrukčné riešenie


Konštrukcia chaty vychádza z jednoduchej hmoty objektu a tvorí ju drevený krov zložený z menších rámových častí, ktoré je možné dopravovať helikoptérou. Celý objekt je založený približne v miestach bývalej chaty. Pretože nevieme v akom stave sa nachádzajú zbytky základov, navrhujeme založiť novostavbu do kamenného podkladu s betónovými pásmi. Zo suterénu do prízemia konštrukčne vyčnieva stredová nosná stena objektu, ktorá slúži pre podopretie dolnej časti konštrukcie a zároveň slúži ako akumulačná hmota objektu pre vykrytie energetických špičiek. V neposlednom rade slúži jej povrch ako pohľadová stena v spoločenskej miestnosti a vytvára metaforu stien tatranských štítov, ktoré sú viditeľné cez presklenú fasádu a vytvárajú im akoby odraz v zrkadle pretvorený do konštrukcie obydlia ľudí v ich obkľúčení.

Architektonické a materiálové riešenie


Chata má preto vytvoriť ochranu svojich návštevníkov pred klimatickými podmienkami, ale zároveň má vytvoriť prepojenie človeka s drsnou prírodou Tatier a vytvoriť zázemie pre ich ďalšie poznávanie. Miesto novej Kežmarskej chaty sa nachádza blízko Zadných a Predných Meďodolov – miest kde sa v minulosti ťažila meď. Nielen preto je materiálové riešenie obálky chaty tvorené medenými galvanizovanými plechmi. V miestach vyrezania „medenej hmoty – vstupy n východe a na západe je odkrytý skutočný materiál celého objektu a tým je drevo. Ľahká konštrukcia dreva nám umožňuje nielen výborné tepelné vlastnosti ale svojou mäkkosťou zároveň vytvára hrejivú atmosféru v interiéri chaty.

Technické a technologické riešenie


Základným predpokladom pre dobré fungovanie technických a tepelných vlastností budovy je jej orientácia na svetové strany. Objekt chaty je orientovaný dlhšou osou na os východ – západ. Docielime tým tepelné zisky s juhu a sedlová strecha nám umožňuje umiestnenie fotovoltaiky a solárnych panelov na veľkej časti južnej fasády. Presklená fasáda na juh nám umožní v zimných mesiacoch ohriať vzduch ktorý je ďalej rozvádzaný do ďalších častí domu podtlakom. Ak to klimatické podienky dovolia, v chate bude preferované prirodzené vetranie.
Na predhrievanie čistého studeného vzduchu môžeme rekuperáciou použiť zbytkové teplo z odvádzaného vzduchu, nízkopotenciálne teplo zo zeme, ohriaty vzduch z prevetrávanej medzery za fotovolatikou, prípadne CHP jednotkou (Combined heat and power plant) ohriať médium v zásobníku horúcej vody alebo tradičný krb v spoločenskej miestnosti. V letnom období je zo severnej strany fasády nasávaný vzduch, aby sa mohol interiér chaty ochladiť.
Chata je bez akéhokoľvek napojenia na elektrický prúd. Navrhli sme preto využitie južnej fasády na fotovolatické články. V prípade potreby je uvažované s CHP generátorom na dieselový pohon s napojením na komínový prieduch. Prebytková energia bude ukladaná v akumulátoroch.
V objekte je navrhnutá rezervná nádrž na pitnú vodu, ktorá bude môcť byt predhrievaná nízkopotenciálnym teplom a následne, v prípade potreby, ohrievaná vo výmenníku. Použitá voda je zo všetkých zariaďovacích predmetov je zhromažďovaná v nádrži na odpadovú vodu (WW – wasted water). Odtiaľ je čistená v ČOV a následne prečistená ukladaná v nádrži na prečistenú vodu (GW – gray water). Táto voda je používaná na splachovanie. Tento systém umožňuje v prípade energeticky nevýhodnej doby ČOV vôbec nepoužívať a len vypúšťať GW do blízkeho Veľkého Bieleho plesa.

Autor: Ing. arch. Marcel Šípka, Ing. arch. Róbert Titko Návrh: 2.6.2014 Místo: Kežmarská chata, Dolina Bielych plies Druh projektu: Baráky, Projekty ve spolupráci, Soutěže, Tvorba města a krajiny