• Památník židovského a romského holocaustu v Brně
  • Památník židovského a romského holocaustu v Brně
  • Památník židovského a romského holocaustu v Brně
  • Památník židovského a romského holocaustu v Brně
  • Památník židovského a romského holocaustu v Brně
  • Památník židovského a romského holocaustu v Brně
  • Památník židovského a romského holocaustu v Brně
  • Památník židovského a romského holocaustu v Brně
  • Památník židovského a romského holocaustu v Brně
  • Památník židovského a romského holocaustu v Brně
  • Památník židovského a romského holocaustu v Brně

Památník židovského a romského holocaustu v Brně

Jakým způsobem můžeme my, lidé narození několik desetiletí po válce, vyjádřit hrůzy holocaustu. Nezažívali jsme permanentní blízkost smrti své nebo našich blízkých. Nejbližším pocitem, který známe, je strach respektive pocit z prázdnoty. Prázdnota, co zůstala po lidech, které jsme znali a kteří ze dne na den zmizeli a už se nikdy neobjevili. Toto jsou dvě těžké hladké bílé stěny, mezi nimiž nic není.

Zároveň ale taky naděje, kterou nám dává nebe a koruny stromů nad těmito zdmi. To, že i největší utrpení bude vykoupeno. Otvor ve zdi, kterým se dá odejít.

Voda se stromem uprostřed jako prazákladní symboly života a spojení země s nebem. Lípa, u které můžeme najít smíření.

Na louce uprostřed parku je definován prostor s bílou podlahou. Tato je vysypána drobnými kamínky, aby i chůze po tomto povrchu byla pro nás mírně znepokojivá a připomínala nám naléhavost minulých událostí.

Na jižních čelech stěn, směrem ke slunci, jsou umístěny reliéfní symboly dvou národů. Kolem vody a stromu je nápis, který o tom co se stalo, říká lidem, kteří v této zemi teď mohou svobodně žít.

 

STĚNY:

-vnitřní strana – hladký leštěný bílý pohledový beton

-vnější strana – bílý beton v deskovém bednění skládaném střídavě s vypalovaných dřevěných desek

-sekané resp. frézované symboly kola a hvězdy s nápisy

 

MEZIPROSTOR:

-bílé kamenivo o frakci 20-50mm

 

VODNÍ PRVEK:

-betonová skruž s reliéfním nápisem

-dno a válec pro kmen stromu – kov

-strom – lípa

 

Hmota stěny (tl. 800mm) je tvořena dvěma železobetonovými stěnami (tl. 120mm). Tyto jsou založeny na betonových pasech v nezámrzné hloubce.  Podélná tuhost je zajištěny vloženými žebry (viz. řezy). Je použito bílého betonu (s přísadami mramoru) o pevnosti C30-C37 (vlastnosti vodostavebního betonu) s odolností XA1 resp. XA2. Toto zajišťuje stálost při působení povětrnostních podmínek a kyselých dešťů a zároveň možnost čištění proti případným vandalským zásahům. Plocha stěn směrem do středu je z pohledového leštěného betonu. Na vnějších stranách je použito dřevěného vypalovaného bednění skládaného střídavě vertikálně a horizontálně, tak aby bylo docíleno potřebného grafického efektu. Reliéfy se symboly jsou vysekány resp. vyfrézovány.

Střední část je vysypána vrstvou (tl. 300mm) bílého kameniva o frakci 20-50mm. Tato leží na zhutněném podkladu a štěrkovém podsypu. Čištění povrchu od listí a dalších organických nečistot bude prováděno vysáváním.

Vodní prvek sestává s betonové skruže s reliéfním nápisem. Dno vodního prvku (hloubka 450mm) a válec pro kmen  je rozebíratelný z kovu (jako na trupech lodí). Možnost rozebrání zajišťuje případnou budoucí výměnu stromu (lípa). Strom prorůstající středem vodní hladiny má dostatečný prostor pro svůj kořenový bal pode dnem. V podzemní šachtě je umístěno tiché čerpadlo s filtrem napojené na vodovod a kanalizaci.

 

Osvětlení památníku je tvořeno pásy diod (šířka cca 150mm) zapuštěných do země u vnitřní paty stěn. Meziprostor tak bude vyplněn odražených bílým světlem a i v noci bude dosaženo efektu bílého prázdného místa.

Autor: Jiří Kovařík, Michal Nejezchleb Návrh: léto 2012 Místo: Brno, Náměstí 28. října Druh projektu: Soutěže, Tvorba města a krajiny