• Rd v Beskydech – Hutisku Solanci
 • Rd v Beskydech – Hutisku Solanci
 • Rd v Beskydech – Hutisku Solanci
 • Rd v Beskydech – Hutisku Solanci
 • Rd v Beskydech – Hutisku Solanci
 • Rd v Beskydech – Hutisku Solanci
 • Rd v Beskydech – Hutisku Solanci
 • Rd v Beskydech – Hutisku Solanci
 • Rd v Beskydech – Hutisku Solanci
 • Rd v Beskydech – Hutisku Solanci
 • Rd v Beskydech – Hutisku Solanci
 • Rd v Beskydech – Hutisku Solanci

Rd v Beskydech – Hutisku Solanci

Návrh domu je situován na protáhlou parcelu nedaleko centra obce. Objekt reaguje na umístěním na tvar a orientaci pozemku investora. Jednoduchá obdélná hmota domu zastřešena sedlovou střechou o sklonu 45 ° je narušena přeloženou hmotou u východní fasády přímo reagující na sousední hmotný objekt domu se službami. Je kladen důraz na soudobé ztvárnění tradičních hmotových a proporčních hodnot domu. Dům nekopíruje půdorysně spíše čtvercové půdorysy objektů okolní zástavbě, která není pro tento kraj tradiční. Snaží se spíše kontrastovat se svým okolím. A to umístěním podélné hmoty, opětovným vzkříšením podstatných hodnot pro toto místo kdysi tradičních. Ovšem samozřejmě nikoli archaickým ale, soudobým výrazem a technologickým postupem odpovídajícím dnešní požadavkům. Rodinný dům je koncipován jako praktické bydlení pro mladou rodinu s dětmi. Je plně ovlivněn prostředím chráněné krajinné oblasti Beskydy. Hmota domu svým základním tvarem, proporčně a materiálově vychází z místní tradice obdobných stavení. Nesnaží se ovšem detailně kopírovat zdejší tradiční architektonické články. Snahou bylo vystihnout podstatu a kvalitu zdejších tradic stavění a dát domu soudobý výraz a zároveň tak splnit požadavky na bydlení a práci v kanceláři. Orientace domu umožňuje otevřít jižní a západní stanu směrem do zahrady. Zahrada se tak v letním období stává plynulou součástí obytného prostoru. Dispozice domu je šita na míru budoucím obyvatelům. Přízemí je rozděleno na dva světy. Ke vstupu na pozemek u východní strany je orientována pracovna. Pracovní návštěvy bude možno přijímat aniž by musely být vedeny do soukromější části obytné zahrady. Na druhou stranu je orientován obytný prostor rodiny. Zajíždí do krajiny zahrady a plynule se do ní otevírá. Patro je obdobně rozděleno na dvě části. Svět rodičů s ložnicí a koupelnou a svět dětí s dvěma pokoji, šatnou a koupelnou. Oba tyto světy sbližuje pracovní kout s domácím počítačem, který povyšuje vnitřní komunikaci na obytnou místnost.

Autor: Daniel Baroš, Michal Nejezchleb Návrh: 2011 Místo: Hutisko Druh projektu: Baráky, Rodinné domy