• Smuteční síň roudnice nad labem
 • Smuteční síň roudnice nad labem
 • Smuteční síň roudnice nad labem
 • Smuteční síň roudnice nad labem
 • Smuteční síň roudnice nad labem
 • Smuteční síň roudnice nad labem
 • Smuteční síň roudnice nad labem
 • Smuteční síň roudnice nad labem
 • Smuteční síň roudnice nad labem
 • Smuteční síň roudnice nad labem
 • Smuteční síň roudnice nad labem
 • Smuteční síň roudnice nad labem
 • Smuteční síň roudnice nad labem

Smuteční síň roudnice nad labem

Místo určené pro stavbu smuteční síně se nachází na konci stromořadí na okraji Roudnice v sousedství hřbitova. Romantická cesta pod korunami stromů přechází do otevřené krajiny s kouzelným výhledem na západ a sever směrem k vrcholkům kopců Českého středohoří. Volný prostor a nebe.
Parcela je v návrhu formálně rozdělena na několik částí. Na východní hranici se nachází zpevněná příjezdová plocha s parkovacím místem pro 56 vozidel a autobus. Tato se napojuje na stávající úzkou příjezdovou komunikaci ke hřbitovu. Vedle, odděleně kamennou zdí, vede álej osázená břízami. Bílé stromy jako symboly nového počátku poskytují stín na smutné cestě rozloučení. Otevřený pás trávy při západním okraji nechává vstoupit širé okolí do naší blízkosti a my můžeme na dvou malých kopcích nechávat myšlenky plynout se zrakem spočívajícím na obloze a horizontu.

Samotný objekt je situovaný do severovýchodního rohu. Pevně ohraničen ve svých kamenných zdech umožňuje vyniknout kontrastu mezi krajinou a uzavřenými prostory síně.
Tato sestává ze dvou jasných jednoduchých hmot. Vyšší západní hranol navazuje na pěší cestu, která jím prostoupí až k severní stěně ze skla, jemně tlumícího vnější světlo, a pokračuje mezi stromy a dál v bílých oblacích. Tmavé vstupní místnosti protknuté dvěma otvory přecházejí v bíle omítnutý cihlový sál prosvětlený střešními světlíky a úzkými okny s barevnou výplní. Na zemi leží dřevěné kvádry z kmenů sloužící jako lavice a katafalk.
Nižší část obsahuje místnosti pro rozloučení nejbližších pozůstalých spojené s intimním atriem. Dále administrativu a servisní zázemí, obslužný dvůr s krytým prostorem pro speciální odpad a technické místnosti klimatizace, vytápění a vzduchotechniky. Skrz chodbu v severní části je možné přímé propojení sálu s obslužnými místnostmi a exteriérem.
Stěny domu a zelený plot na severní hranici vymezují zahradu umožňující venkovní obřad. Na pozvolna plynoucí vodní hladině plavou od lávky směrem k východu zapálená světla, aby se na konci symbolicky ponořila a ztratila.

Smíření se smrtí za zvuku větru a šumících listů.

Autor: Daniel Baroš, Michal Nejezchleb Návrh: 2010 Místo: Roudnice nad Labem Druh projektu: Baráky, Soutěže