• Smuteční síň ve Valašském Meziříčí
  • Smuteční síň ve Valašském Meziříčí
  • Smuteční síň ve Valašském Meziříčí
  • Smuteční síň ve Valašském Meziříčí
  • Smuteční síň ve Valašském Meziříčí
  • Smuteční síň ve Valašském Meziříčí
  • Smuteční síň ve Valašském Meziříčí
  • Smuteční síň ve Valašském Meziříčí
  • Smuteční síň ve Valašském Meziříčí
  • Smuteční síň ve Valašském Meziříčí
  • Smuteční síň ve Valašském Meziříčí

Smuteční síň ve Valašském Meziříčí

SITUACE

Areál hřbitova ve Valašském Meziříčí se nachází na severním okraji u rušné křižovatky cest Olomouc – Makov a Vsetín – Opava. V sousedství nákupní zóny a na dohled od průmyslového areálu chemičky DEZA. Neutěšený kontext místa je podtržen problematickým přístupem pěších z centra, který vede okolo silničního průtahu městem a v závěru přes přechody kruhového objezdu a vyprahlou plochou asfaltového parkoviště.Determinující skutečností celého prostoru je hluk z automobilové dopravy.

Ale také hřebeny Kelečské pahorkatiny a Hostýnských vrchů…

Vstupujeme na hřbitov z jihu okolo stávajícího objektu pohřební služby. Dům s výrazem skladu nebo dílny – první dojem… Původní severojižní osa (zakončená objektem kaple), kolem které se hřbitov v minulosti rozvíjel, je potlačena silnou kolmou osou (jejíž západním ukončením je hypermarket TESCO…) a diagonálou směrem k stávající obřadní síni. Původní židovský hřbitov byl po 2. světové válce zničen místními občany a zůstalo pouze několik málo stél v severní části, kde se také nachází německý vojenský hřbitov vybudovaný v roce 2001.

Poněkud chaotickou „kompozici“ areálu podtrhuj nahodile rozmístěná zeleň.

Zatímco téměř v celém areálu je hluk a vizuální kontakt s komunikací na Hranice silně rušícím faktorem, samotné místo určené pro stavbu síně je relativně chráněno obslužným objektem pohřební služby a zelení u něj .

Dlouhá louka na západním svahu. Horní část s výhledem na kopce…

KONCEPT

Smuteční zahrada – krajina vymezená zdmi.

Rituál poslední cesty rozkvetlou loukou a kolem stromů do domu pevně srostlého se zemí. Přes tmu za nadějí a světlem.

URBANISMUS

Na vymezenou plochu umísťujeme 3 čtverce 32 x 32 m (směrem od vstupu: louka – smuteční zahrada – kolumbárium a rozptylová loučka), které jsou na jihu oddělené od okolí kamennou zdí. Mezi dva tyto čtverce v horní polovině řešeného území vkládáme samotnou hmotu síně. Umožnit alespoň krátkou cestu smíření od parkoviště a hlavního vstupu k prostoru síně. Horizontálu zahloubeného objemu doplňují dvě archetypální vertikály věží.

V horní klidnější části se nachází kamenné kolumbárium se stromy a rozptylová loučka s jednoduchým malým pavilonem pro obřad. Místo s rozhledem. Ortogonální rozvržení území protíná diagonála přístupové cesty k síni.

Prostor je výrazně rytmizován pískovcovými zdmi (resp. hmotami kolumbária) – dělí krajinu a vytváří intimnější místa pro vzpomínku, zastavení …

Dopravní obsluze slouží sjezd při jižní hranici areálu z komunikace na pozemku 518/9. Pozůstalí i zaměstnanci vstupují do objektu z prostoru smuteční zahrady přes krytý předprostor v severní části domu.

ARCHITEKTURA

Pevný vrostlý dům částečně zapuštěný tak, aby doplňoval navrženou krajinu. Ze země vyrůstá pouze objem dvou věží – světelné studny. Z hmoty vybíhají stěny vymezující smuteční zahradu se stromy u vstupní části. Do této se otevírá pouze jediný otvor krytého vstupu. Sál a místnost pro nejbližší pozůstalé jsou orientovány do klidného atria (chráněné od hluku z komunikace). Práce se světlem. Po průchodu temnější částí se dostaneme do shora osvětlených prostor (nebe a naděje).

Vnější stěny a dlažba z pevného „starého“ materiálu – pískovec. Vnitřní stěny světlé – omítka. Podlaha – leštěný beton.

PROVOZ

Veřejná část síně je přístupná ze smuteční zahrady přes krytý vstup dál do foyer. Z tohoto se dostaneme do místnosti pro nejbližší pozůstalé orientované do atria. Vedle ní se nachází prostor pro vystavení rakve (osvětlený shora). Vstupní hala (s toaletami) plynule přechází přes prosklenou stěnu do obřadního sálu. V jeho přední části za katafalkem se nachází prostor umožňující obřad se zasunutí rakve „za oponu“.

Do provozní části se dostaneme vstupem z atria vedle kanceláře anebo přes obslužný dvůr z komunikace vedle hřbitova. Vedle zádveří se nachází šatna se sprchami. Na tyto navazuje chodba ke všem obslužným místnostem (úklidová místnost, sklad, místnost pro TZB – NN, trafo a TZB – strojovna VZT, chlazení, klima, UT; chlazený sklad rakví). U vrat na dvůr je manipulační prostor, vedle kterého se nachází pult pro uložení květinových darů. Za čelní stěnou sálu je prostor pro zasunutí rakve a místnost s audiovizuální technikou. Vedle komunikace se nachází sjezd s vraty, za kterým je manipulační dvůr s prostorem pro kontejnery na odpad.

Pro parkování slouží stávající plochy u kruhového objezdu. Dům je pro veřejnost přístupný po chodníku přes louku od vstupu na hřbitov. Celý objekt je navržen v jedné úrovni – bezbariérově.

KONSTRUKCE, MATERIÁL, TECHNIKA

Objekt je navržen ve stěnovém systému s kombinovanou technologií zděnou a ŽLB (části pod úrovní terénu a opěrné zdi). Stropní konstrukce jsou běžných rozponů. Pozitivní tepelně akumulační vlastnosti těžkých stěn. U části pod zemí eliminace tepelných ztrát. Zdi jsou z vnějšku obloženy kamenem – archetyp stálého materiálu (alternativně je možné použít omítku). Venkovní ohraničující zdi jsou skládány z řádkového pískovcového zdiva prolévaného betonem (římské zdivo). Interiérové stěny – bílá omítka. Vnější pochozí povrchy – pískovec (řezaný – dlažba / štípaný – štět). Podlahy vnitřní – leštěný beton. Objekt bude vytápěn horkovzdušným topením. Chladící systém pro sklad rakví a budovu je umístěn v též místnosti jako strojovna VZT.

Autor: Daniel Baroš, Michal Nejezchleb Návrh: 2014 Druh projektu: Baráky, Soutěže