• Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě
 • Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě

Valašská rodinná chalupa na Prostřední Bečvě

Pozemek pro rodinný dům pod Adámkami na Prostřední Bečvě se nachází na k severu se svažujícím svahu v místě bývalého pasekářského osídlení. Střední část parcely, se svépomocí stavěnou chatou (typickou pro česko – valašské kutilství), je ponořena do zeleně ovocného sadu. Sousední dům (částečně roubený, částečně zděný) je jeden z mála zachovalých zbytků původní zástavby. Z místa se naskýtá úchvatný pohled severním směrem k Radhošťskému hřbetu. 

Uvědomujeme si, že našim návrhem se podílíme na další změně výrazu místa a snažíme se proto vytvořit měřítkově i materiálově co nejuměřenější dům. Situujeme jej na pohledově nejméně exponované místo ve spodní části pozemku. Linií přístupové cesty prochází zlom, kde louka přechází ve svah. Dům se tak choulí u paty tohoto svahu a z horní části mu pozadí tvoří vzrostlý sad. Při pohledu z jihu od lesa je kryt okolní zástavbou a ovocnými stromy.

Při volbě architektonického výrazu jsme postupovali přesně v podle hesla: „moderním způsobem v tradičním duchu“. To v našem případě znamená nesnažit se, bez hlubšího pochopení, použít veškeré prvky lidové architektury na jednom domě. Tvůrčí interpretace tradičního stavění znamená uvědomit si konstrukční, ekonomické, ekologické, materiálové, tvaroslovné, urbanistické a v neposlední řadě také duchovní souvislosti lidových staveb. Z celé množiny všech prvků jsme poté vybrali ty, z kterých dokážeme vytvořit harmonický celek.

V našem případě zadání znělo: levný dům zapadající do kontextu Valašska. Pro nás toto znamená především stavění ze dřeva, jednopodlažní horizontální kompozice (odkazující se na linii okapů, hřebenů a trámů dřevěnic), jednoduchá konstrukce a úsporné půdorysného řešení (nikdo kromě panstva si nemohl dovolit jenom tak plýtvat prostorem) a nízké provozní náklady (aby v tuhých zimách nedošlo dřevo). A samozřejmě duchovní rozměr charakterizovaný snahou propojit dům jak s blízkým jižním sadem, tak se vzdálenými horizonty a celou okolní krajinou. Střídmým výrazem tak přispět k prosté jednoduchost Valašska (v kontrastu vůči tvarové, materiálové a měřítkové přebujelosti sousedů).

Jednopodlažní domek tvoří hlavní vyšší hmota obytných prostor (16,61 x 4,73m, poměr stran 1:3,5) a menší hmota místností obslužných (13,48 x 3,12, celkový půdorys – maximální rozměry objektu 16,61 x 9,87, poměr stran 1:1,7). Obývací pokoj s kuchyní je orientován na tři světové strany – do sadu na slunný jih, k příjezdové cestě na západ a na sever k panoramatu Beskyd. Ložnice jsou poté hlavním oknem otočeny do svahu – do zahrady, ale přes malé okénko na galerii je z nich také vidět na hory. Koupelna, pracovna, vstup a kotelna (topíme dřevem) jsou poté orientovány severním směrem. Tyto místnosti tvoří vlastně podsíněk jehož 1,5m vyložená střecha kryje vstup, místo pro auto a také kolem stěn skládané dřevo na zimu (pro Valašsko tak typické).

Aby nedocházelo k přehřívání podstřešních prostor (obvyklé v objektech se sedlovou střechou) a zároveň aby byl naplněn požadavek na co nejlepší termoizolační vlastnosti je na střechách použito skladby extenzivní zelené střechy.

Konstrukčně se jedná o rámovou dřevostavbu založenou na zemních vrutech (minimalizace zásahů do terénu) obloženou modřínovým dřevem v přírodní úpravě (olej). Výška hřebene pultové střechy je 4,6m (max 5,5m nad terénem).

Snažili jsme se o maximální možné zachování stávající zeleně (budou dosazeny další stromy) a minimalizaci terénních úprav (založení na vrutech). Přístupová cesta je ze štětovaného pískovce. Samozřejmostí je, že pozemek nebude oplocen (zneprůchodňování krajiny) a pouze na jeho malé části bude zeleninová zahrádka ohrazena plaňkovým plotem.

Taková malá valašská chaloupka.

Autor: Daniel Baroš, Michal Nejezchleb Návrh: 2015 Místo: Prostřední Bečva Druh projektu: Baráky, Rodinné domy