Přestavba bývalého oú v Janovicích nabývá tvaru

Investor a umělecký kovář v jedné osobě, stavba svépomocí, návrh stavby Henkai architekti. Těšíme se na výsledek.